شرکت ژاله ساز اروند

شماره تماس: 02156242197 0912 119 5425آقای ضرغامی آقای انوری3285 107 0912 آدرس: جاده قم حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی پلاک 370
آدرس: جاده قم حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی پلاک370 شماره تماس: 0215624219-09121195425-09121073285 t.me/technojalleh:کانال تلگرام